คณะสงฆ์อำเภออุทัย และส่วนราชการอำเภออุทัย ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพันปีหลวงฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ 28 สิงหาคม 2566
เวลา 17:00 น.
ณ วัดโกโรโกโส (ร้าง) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะสงฆ์อำเภออุทัย และส่วนราชการอำเภออุทัย ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยมี พระเทพวัชรจริยาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดกษัตราธิราช วรวิหาร เป็นประธายฝ่ายสงฆ์

พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทัย วัดโตนดเตี้ย นำเจริญจิตตภาวนา และถวายพระราชกุศล

ฝ่ายคฤหัสถ์ นำโดย นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา และพุทธศาสนิกชน