พระประธานในอุโบสถ

อุโบสถของวัดสะแก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย พร้อมพระอัครสาวกนั่งซ้ายขวา มีพุทธลักษณะงดงาม ใครที่มาทำบุญที่วัดสะแกในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ก็สามารถเข้ามากราบสัการะบูชาพระประธานในอุโบสถได้

ใส่ความเห็น