พิธีอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ประดิษฐาน ณ กุฏิหลวงปู่ดู่ คณะศิษย์นำโดย คุณศักดิ์ชัย คุณวิไล ศรีสวัสดิ์พานิช

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตรงกับวันลอยกระทง คณะศิษย์นำโดย คุณศักดิ์ชัย คุณวิไล ศรีสวัสดิ์พานิช สร้างรูปเหมือนหลวงปู่ทวด และหลวงปู่ดู่ มาประดิษฐานภายในกุฏิหลวงปู่ดู่ แต่เนื่องจากรูปเหมือนเดิมของหลวงปู่ดู่ ต้องนำไปบูรณะ จึงนำรูปเหมือนใหม่ลักษณะกำลังจารวัตถุมงคลแทนชั่วคราวไปก่อน เมื่อบูรณะเสร็จแล้วจะนำมาประดิษฐานที่เดิมและนำองค์ใหม่เข้าไปไว้ในกุฏิ สามารถมองผ่านช่องหน้าต่างด้านข้าง สำหรับองค์หลวงปู่ทวดประดิษฐานด้านข้างบริเวณที่หล่อพระเดิมของหลวงปู่ เพื่อกราบไหว้บูชาและนั่งปฏิบัติธรรม ขออนุโมทนาบุญกับคณะศิษย์ทุกท่าน