พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญญา เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการมรณภาพของหลวงปู่ดู่

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญญา ตั้งอยู่ที่วัดสะแก เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการมรณภาพของหลวงปู่ดู่ หลวงตาดำ (พระบุญเรือง อนุรกฺกโม) ได้ริเริ่ม ประกอบกับทางคณะศิษย์หลวงปู่ดู่มีความคิดที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงคุณงามความดีของท่าน (เปิดให้เข้า เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลา 8:30 -16:00 น.)

โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อปี 2538 มีหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม เป็นประธานในพิธีและในปี 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด โดยภายในพิพิธภัณฑ์ประดิษฐานอัฐิธาตุ จัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ดู่ พระพุทธรูป รูปปั้นคณาจารย์ พระเครื่องพระบูชา แหวนมงคล เครื่องราง และวัตถุมงคลต่าง ๆ

ใส่ความเห็น