“ศาลาการเปรียญ” ศาลาการเปรียญวัดสะแก เดิมมีชั้นเดียว และเนื่องในสภาพ

ปัจจุบันไม่สามารถรองรับการจัดงานใหญ่ได้ ทางวัดจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงโดยการดีดเป็นสองชั้น

บูรณะให้คงสภาพเดิมและมีพื้นที่เอนกประสงค์มากขึ้น ภายฝนทำด้วยไม้ ตกแต่งลวดลายสวยงาม ชั้นล่างสูงโล่งมีห้องน้ำไว้บริการญาติโยมที่มาไหว้พระ และเป็นสำนักงานวัดสะแก สามารถติดต่อกับทางวัดได้ทุกวัน ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 – 18.30 น.

ใส่ความเห็น