หลวงพ่อลำใย สัญญโม (พ.ศ.๒๔๗๔-พ.ศ.๒๕๕๘) วัดสะแก อยุธยา

ประวัติ
เกิดวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2474 ณ อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อ หยวก มารดาชื่อ เที่ยง นามสกุล มานะชีพ (มรณภาพ 5 กันยายน 2558)

การศึกษา

และได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดสะแก จนจบชั้นประถมปีที่ 4 จึงกลับไปช่วยงานบิดาและมารดาทำนา จนอายุครบ 20 ปี เข้ารับตรวจคัดเลือกไปเป็นทหารอยู่ที่ กรมการทหารม้าสระบุรี รับใช้ประเทศชาติอยู่ 2 ปี เมื่อพ้นจากทหารจึงได้กลับมาช่วยงานทางบ้านทำนาต่อไป

อุปสมบท
พ.ศ.2500 เพื่อทดแทนคุณบิดามารดา ณ วัดสะแก มีพระโบราณคณิศสร (ใหญ่ ติณสุวัณโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดสีห์ (หลวงปู่สีห์) พินทสุวัณโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระใบฎีกาหลาบ ธรรมสุวัณโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “สัญญโม” ทั้งพระอุปัชฌาย์และคู่สวดของท่านล้วนเป็นศิษย์สายวัดประดู่ทรงธรรม และจำพรรษาวัดสะแกมาโดยตลอด

ศึกษาธรรม
หลวงพ่อท่านได้ศึกษาวิชาทางธรรมจากหลวงปู่ดู่ มีพระบางรุ่นหลวงปู่ดู่จะให้หลวงพ่อลำใยมาร่วมปลุกเสก หลวงพ่อเป็นพระที่ค่อนข้างเก็บตัว ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะ

ละสังขาร

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 หลวงพ่อลำใย ได้ละสังขารไปด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
สิริรวมอายุได้ 84 ปี 

ใส่ความเห็น