หลวงลุงดำ วัดสะแก (ปัจจุบันรักษาอาการอาพาธ อยู่ รพ.วิชัยยุทธ)

หลวงลุงดำ (พระบุญเรือง อนุรกฺกโม) วัดสะแก

ความสำพันธ์ระหว่าง หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ กับ หลวงลุงดำ

ตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ยังมีชีวิตอยู่ หลวงลุงดำเป็นพระลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดของหลวงปู่ดู่ ได้รำเรียนวิชาและอยู่ดูแลหลวงปู่ดู่มาตลอด หลังที่หลวงปู่ดู่เริ่มชราภาพ หลวงปู่ดู่ ได้มอบหมายให้หลวงลุงดำมาช่วยทำการจารเหรียญและวัตถุมงคลต่างๆ แทนท่าน แล้วจึงค่อยนำกลับมาให้ท่านอธิษฐานจิตซ้ำอีกครั้ง วัตถุมงคลต่างๆ หลายรุ่นของหลวงปู่ดู่ที่หลวงลุงดำท่านจารให้ น่าจะเริ่มตั้งแต่วัตถุมงคลที่สร้างหลังปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา ตัวอย่างเช่น แหวนหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๓๐ แหวนหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๓๑ แหวนหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๓๒ เป็นต้นมา ส่วนเหรียญหลวงปู่ดู่ที่หลวงลงดำจารให้หลวงปู่ดู่ก็คือเหรียญเศรษฐีปี ๒๕๓๑ และเหรียญปั้มรูปไข่หลวงปู่ดู่ครบรอบ ๘๔ ปี เป็นต้น

และหลังจากที่หลวงปู่ดู่ได้มรณภาพไปแล้ว หลวงลุงดำท่านก็ยังคงจารและอธิษฐานจิตวัตถุมงคลต่างๆที่ทางวัดสะแกได้สร้างออกมาให้ลูกศิษย์ได้มีไว้เคารพบูชามาอย่างต่อเนื่องหลายต่อหลายรุ่นด้วยกัน อาทิเช่น แหวนหลวงปู่ดู่ ปี ๒๕๓๓ เหรียญพรหมสี่หน้าปี ๒๕๔๐ (เหรียญที่ระลึกสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) เป็นต้น

ปัจจุบัน หลวงลุงดำ อาพาธ รักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566)

ใส่ความเห็น