เชิญชวนปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ช่วงเข้าพรรษา เวลา 18.00-20.00 น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.30-19.30 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ณ วัดสะแก อำเภออุทัย