กำหนดเวลา ปิด-เปิดวัดสะแก ให้ญาติโยมมาไหว้พระ

กำหนดวัน เวลา ปิด-เปิด วัดสะแก

1เปิดโบสถ์เข้ากราบพระประธานทุกวัน 08:00 น -16:00 น.
2พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ เปิดให้เข้า เฉพาะเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการเวลา 8:30 -16:00 น.
3กุฏิหลวงปู่ดู่ เปิดให้เข้ากราบไหว้ ทุกวัน 06.30 – 19.00 น.
4หอวัตถุมงคลเปิดทุกวัน ไม่มีเช่าแบบออนไลน์ มีสแกนได้ทุกวัน 08.00 – 17.00 น.
5สำนักงานวัดสะแกเปิดทำการ ทุกวัน 07.30 – 18.30 น.
6จัดปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ ห้องใต้อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่เวลา 17:30 น – 19:30 น.
7ชื่อบัญชี วัดสะแก เลขบัญชี 5754614321ธนาคารไทยพานิชย์

✍️ประกาศวัดสะแก
๑ เปิดโบสถ์เข้ากราบพระประธาน ทุกวัน 8:00 น -16:00 น
๒ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ เปิดให้เข้า เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8:30 -16:00 น
๓. กุฏิหลวงปู่ดู่ เปิดให้เข้ากราบไหว้ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน
๔. หอวัตถุมงคล เปิดเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ❌ไม่มีเช่าแบบออนไลน์
๕. สำนักงานวัดสะแกเปิดทำการ เวลา ㆍ๗.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น. ทุกวัน
✅จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ เวลา 17:30 น~19:30 น.

✍️ชื่อบัญชีวัดสะแก
5754614321
ธนาคารไทยพานิชย์

ใส่ความเห็น