๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ : สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วัดสะแก จัดให้มีการสวดมนต์เย็น ถือศีล ภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

พระครูไพรัชช์ สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดสะแก ร่วมกับพุทธศาสนิกชน จัดให้มีการปฏิบัติธรรม สวดมนต์เย็น ถือศีล ภาวนา เนื่องในวันสำคัญทางพุทศาสนา และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วันเพ็ญเดือนหก แล้วนำศาสนาิกชนเวียนเทียนรอบโบสถ์