กำหนดการกฐินวัดสะแก 25 พฤศจิการยน 2566 เชิญชวนศาสนิกชนร่วมงานบุญ ทอดกฐิน ณ วัดสะแก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการกฐินวัดสะแก 25 พฤศจิกายน 2566