0 min read 0

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ : สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วัดสะแก จัดให้มีการสวดมนต์เย็น ถือศีล ภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

พระครูไพรัชช์ ส […]

0 min read 0

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ : วัดสะแกร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กวนข้าวทิพย์ ก่อนวันวิสาขบูชา

ที่มาของประเพณี […]

0 min read 0

กิจกรรมวันมาฆบูชา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พระครูธรรมธรไพรัช สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดสะแก พระมหาขุนพล สมจิตโต พระสมุห์เทวฤทธิ์ ฐิตสุวัณโณ นำพุทธศาสนิกชน ศิษย์หลวงปู่ดู่ สวดมนต์เย็น ถือศีล ภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

พระครูธรรมธรไพร […]

0 min read 0

17 มกราคม 2567 วันคล้ายวันมรณะภาพ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก คณะศิษย์ พระภิกษุสงฆ์ ร่วมน้อมระลึก ทำบุญ อุทิศกุศลแด่บูรพคณาจารย์วัดสะแกทุกรูป

0 min read 0

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งานถวายผ้ากฐินวัดสะแกและบริวารกฐินรวม ๓,๕๒๙,๙๙๙ บาท โดยคุณสมจิตต์ สุทธางกูล นายกพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต ประธาน ดร.พท.ธมนวรรณ สุวรรณโฮม คุณถนอมศรี รัฐบุตร รองประธาน ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ขออนุโมทนาบุญกั […]

0 min read 0

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๖๖ สืบสานงานบุญพิธี“การเทศน์มหาชาติ” เป็นการถ่ายทอดบทบาทชีวิตพระเวสสันดร ผู้มีความโอบอ้อมอารี บำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ในฐานะพระโพธิสัตว์

จัดเป็นเรื่องรา […]

1 min read 0

โครงการปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ ตามรอยปฏิปทาหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ออกพรรษา 29 ตุลาคม 2566 ณ ถ่ายทอดสดออนไลน์ และวัดหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี ร่วมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกัน

การปฏิบัติธรรมข […]

0 min read 0

คณะสงฆ์อำเภออุทัย และส่วนราชการอำเภออุทัย ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพันปีหลวงฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ 28 สิงหา […]