0 min read 0

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ : สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วัดสะแก จัดให้มีการสวดมนต์เย็น ถือศีล ภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

พระครูไพรัชช์ ส […]

0 min read 0

กิจกรรมวันมาฆบูชา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พระครูธรรมธรไพรัช สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดสะแก พระมหาขุนพล สมจิตโต พระสมุห์เทวฤทธิ์ ฐิตสุวัณโณ นำพุทธศาสนิกชน ศิษย์หลวงปู่ดู่ สวดมนต์เย็น ถือศีล ภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

พระครูธรรมธรไพร […]

1 min read 0

โครงการปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ ตามรอยปฏิปทาหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ออกพรรษา 29 ตุลาคม 2566 ณ ถ่ายทอดสดออนไลน์ และวัดหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี ร่วมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกัน

การปฏิบัติธรรมข […]

0 min read 0

การปฏิบัติธรรม วัดสะแก อำเภออุทัย ตามปฏิปทาหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วันที่ 30 กรกฏาคม 2566 # เชิญชวนมาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ 17.30-19.30 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การปฏิบัติธรรม […]

1 min read 0

ภาพบรรยายกาศ การมาปฏิบัติธรรมของศาสนิกชน วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ตามรอยหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ณ วัดสะแก ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.30-19.30 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เชิญชวนศาสนิกชน […]